Renovatie Wâlikker Oudemirdum

SCHOLENBOUW

Info:

Deze openbare school had ruimte voor de groepen 3 t/m 8. Middels de verbouwing is er ruimte gemaakt voor een peuterspeelzaal, groepen 1 en 2, een buitenschoolseopvang en een kinderdagverblijf.

Een gedeelte van de school is gesloopt en vervolgens zijn er 3 nieuwe leslokalen bijgebouwd. Verder is de asbestgevelbeplating vervangen door trespabekleding. Binnen is het complete schilderwerk opgefrist, de installatie is aangepast aan de huidige eisen en de binnendeuren en plafonds zijn vervangen.

Tijdens de werkzaamheden is de school gedeeltelijk in gebruik gebleven waardoor de werkruimte tijdens de verbouwing beperkt was. Ook het schoolplein moest grotendeels in gebruik blijven voor de kinderen. De werkzaamheden zijn binnen de gestelde bouwtijd gefaseerd uitgevoerd en er zijn diverse voorzieningen getroffen teneinde de veiligheid van de leerlingen en het personeel te waarborgen.

  • Opdrachtgever: Huisvesting Nije Gaast
  • Architect: Zijlstra Architecten
  • BVO: circa 1000 m2
Volgend bericht
Renovatie RENN4 Rijs
Menu