18 energieneutrale NeroZero woningen Heerhugowaard

PARTICULIER, WONINGBOUW

In Heerhugowaard verloopt de bouw van de NeroZero woningen conform planning. Alle woningen zijn inmiddels wind- en waterdicht en ook het metselwerk is vergevorderd. Nog dit jaar levert Delfsma Bouw & Ontwikkeling, onderdeel van Betsema Bouwgroep, de 18 woningen in fase 1 op. Voor de 35 woningen in fase 2 was de animo zeer groot. Er schreven zich namelijk in totaal 439 woningzoekenden in op de energieneutrale woningen.

Ontwikkelaar Willem Koppen dook in de bouwketen om de juiste partijen bij elkaar te brengen. Vervolgens selecteerde hij Delfsma Bouw & Ontwikkeling, onderdeel van Betsema Bouwgroep, als hoofdaannemer.

“Het is moeilijk uit te leggen waarom energieneutraal wonen niet met elk budget bereikbaar is”, zegt Jaap Betsema, DGA van Betsema Bouwgroep. “Energieneutraal wonen en groener leven wordt breed gedragen. En met NeroZero laten we zien dat een nul-op-de-meterhuis voor iedereen bereikbaar is.” Sterk aan het NeroZero project is de nuchterheid waarmee de partners het project uitvoeren. “Geen hypothetische scenario’s of nog te ontwikkelen technieken. Alles is onderzocht in de reeds gebouwde test- en meetwoning. Met bestaande middelen zijn de woningen direct te realiseren.”

De woningen zijn in nauwe samenwerking met TNO ontwikkeld. En ook na oplevering zal TNO allerlei data bijhouden van het energieverbruik van de bewoners. Deze data wordt vervolgens gebruikt om gebruikersprofielen samen te stellen en op basis daarvan voorspellingen te doen en advies te geven over de capaciteit van het energienet.

Meer over NeroZero in het artikel geschreven door Roel van Leeuwen.

Vorig bericht
6 woningen Steenslân in Stiens
Volgend bericht
18 woningen Huizen
Menu