Wederom met vlag en wimpel geslaagd voor ISO 9001 en VCA**

NIEUWS

Betsema Bouwgroep, waar onder andere Betsema Metselwerken, Betsema Hefsteigerverhuur en Delfsma Bouw & Ontwikkeling deel van uitmaken, is wederom geslaagd voor de audits voor ISO 9001 en VCA**.

Betsema Bouwgroep werd voor deze audits professioneel begeleidt door EBN Certification. De certificeringen voor ISO 9001:2015 en VCA** 2017/6.0 zijn onmisbaar voor een professionele organisatie. Betsema Bouwgroep is er trots op dat de audits soepel, vlot en succesvol zijn doorlopen.

Het belang van ISO 9001:2015

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 certificering helpt u bij het beheersen en verbeteren van uw bedrijfsprocessen, zodat uw organisatie voldoet aan de eisen en verwachtingen van klanten en/of andere belanghebbenden. U leert in processen te denken en procedures te borgen. Andere verdiepende procesgerichte normen zijn daarna, op basis van bestaande processen, relatief eenvoudig te implementeren. Met een ISO 9001 certificaat toont u aan continu bezig zijn te met verbeteringen, waardoor u de betrouwbaarheid en klanttevredenheid verhoogt.

Het belang van VCA** 2017/6.0

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een Nederlandse norm die zich richt op het verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk. VCA** certificering is specifiek bedoeld voor hoofdaannemers en richt zich op de veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer. Daarnaast richt VCA** zich ook op beleid, structuur en planvorming. Met een VCA certificaat kunt u aantonen dat u aan een groot aantal verplichtingen uit de Arbowet voldoet en dus veilig en verantwoord te werk gaat.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Betsema Bouwgroep heeft veel aandacht voor de veiligheid op de werkvloer, de gezondheid van medewerkers en het milieu. “Onze hefsteigers vormen een sleutel voor veilig werken.” aldus directeur-eigenaar Jaap Betsema. “De hefsteiger voorkomt rugklachten doordat bukken tijdens werkzaamheden niet meer aan de orde is. De materialen worden mechanisch aangeleverd en het platform wordt op de juiste werkhoogte gezet. Onze vakmannen kunnen vervolgens in een gezonde werkhouding aan de slag.” Ook draagt de hefsteiger op verschillende manieren bij aan veiligheid op de werkvloer. “Denk bijvoorbeeld aan leuningwerk rondom het platform. Dit voorkomt onveilige situaties die bij traditionele steigers regelmatig voorkomen, zoals het ontbreken van binnenleuningen of steigerdelen aan de gevelzijde. Onze hefsteigers zetten we in voor alle projecten door heel Nederland en zijn ook beschikbaar voor verhuur via Betsema Hefsteigerverhuur.”

Menu