Betsema Bouwgroep behaald certificering Veiligheidsladder trede 2

NIEUWS

Betsema Bouwgroep, waar onder andere Betsema Metselwerken, Betsema Hefsteigerverhuur en Delfsma Bouw & Ontwikkeling onderdeel van uitmaken, heeft de certificering Veiligheidsladder trede 2 behaald. Deze certificering werd daags na de succesvolle audits voor ISO 9001 en VCA** behaald.

Jaap Betsema: “We zijn er trots op dat we deze belangrijke certificaten hebben kunnen behouden en de certificering voor de Veiligheidsladder hebben behaald. Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun medewerking daaraan.”

Wat is de Safety Culture Ladder oftewel de Veiligheidsladder?

Een belangrijke insteek van de ladder is het vormgeven van veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie, door te letten op cultuur, houding en gedrag. Betsema Bouwgroep is reeds VCA** gecertificeerd en we zien dit als een mooie aanvulling op ons bestaande veiligheidssysteem.

Melden van onveilige situaties

Het is van belang dat medewerkers zich durven te uiten als er zich bijvoorbeeld onveilige situaties voordoen op de bouwplaats. Dit kan tijdens het werk, maar ook voor aanvang van de werkzaamheden. Denk dan aan de uitvoering van LMRA. Melden van een onveilige situatie kan via de uitvoerder op de bouwplaats, maar natuurlijk ook via eigen leidinggevenden van Betsema Bouwgroep.

Een goed werkend veiligheidssysteem

Ook is het van belang dat er regelmatig over veiligheid wordt gesproken, bijvoorbeeld via de bestaande toolboxmeeting. Hierbij kunnen jullie als medewerkers eventueel zelf ook onderwerpen aandragen. Binnen een goed werkend veiligheidssysteem is het ook van belang dat je collega(‘s) wijst op onveilige situaties c.q. onveilige handelingen. We willen namelijk allemaal iedere dag veilig thuiskomen!

Bewustzijn en gedrag

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden, waarbij 5 laag is en trede 1 de hoogste score. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. Anders dan bij de meeste (ISO) normen, die vaak gericht zijn op procedures en controle, is de Veiligheidsladder vooral een instrument dat medewerkers zelf bewust en actief wil maken om een veiligheidscultuur in te richten.

Veiligheid continue prioriteit

Tijdens de training Veiligheidsladder wordt de volgende quote aangehaald: “Slordige werkers vallen de helft van de tijd over hun eigen rommel en de andere helft zoeken ze naar dat wat ze nodig hebben.” De tijd die nodig is voor het schoonmaken van gereedschap en de werkplek is geen tijdverlies maar tijdwinst. Samen met het reeds gecertifieerde veiligheidssysteem (conform VCA**) en de Veiligheidsladder trachten we veiligheid op een nog hoger niveau te brengen. Samen zorgen we ervoor dat we veilig thuiskomen.

Menu