Meetresultaten NeroZero juni 2022

Aannemer: Positieve meetresultaten bij toepassing pur

NIEUWS

Pur alleen is niet blijvend luchtdicht, is een vaak gehoorde uitspraak. Maar is dat zo? Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts, komt na metingen in de praktijk tot een andere conclusie.

Dit artikel is gepubliceerd in Aannemer 2022-04.

Er zijn allerlei verhalen over de toepassing van pur. Een vaak gehoorde uitspraak is dat pur na verloop van tijd niet meer functioneel is (en zelfs loskomt) en dat daardoor de luchtdichting van het gebouw slechter wordt of dat zelfs schade ontstaat. Als dat werkelijk zo is, dan is dit een goed verkoopargument voor andere (kostbare) producten. Niet meer purren, maar wel plakken en smeren dus? Wij zijn benieuwd naar de oorsprong en onderbouwing van deze uitspraak.

Meten is weten

Eind 2020 heeft Delfsma Bouw achttien NeroZero-woningen opgeleverd in De Draai in Heerhugowaard. Alle woningen zijn afzonderlijk gemeten op de luchtdoorlatendheid vlak voor de oplevering (zie ook het artikel ‘Tussentijdse meting laat zien waar het lekt’).

De bouw was traditioneel. Alleen de kopse kanten van de kanaalplaten zijn afgeplakt; verder is er voor de luchtdichting uitsluitend purschuim toegepast. Alle woningen scoorden een qv;10-waarde van onder de 0,30 en een aantal zelfs onder de 0,20. Dat valt in de categorie zeer goed.

Afgelopen april – zestien maanden later – zijn in bewoonde toestand bij deze woningen wederom luchtdoorlatendheidsmetingen gedaan.=

Lees verder via de website van de Aannemer.

Menu